Przerwy w dostawie wody 21 listopada 2023r. – na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz w Sanoku

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, dnia 21 listopada 2023 r. tj. wtorek od godziny 09:00 do godzin popołudniowych mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz przerwy w ciągłości dostawy wody ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu.…