Przerwy w dostawie wody 21 listopada 2023r. – na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz w Sanoku

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. –
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, dnia 21 listopada
2023 r. tj. wtorek od godziny 09:00 do godzin popołudniowych mogą wystąpić
wahania ciśnienia oraz przerwy w ciągłości dostawy wody ze
względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na Stacji
Uzdatniania Wody w Zasławiu.

Przerwy mogą wystąpić na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz w Sanoku w
rejonie ulic: Jezierskiego (os. Jana III Sobieskiego), Konarskiego, os. Szklana
Górka, Topolowa, Lipińskiego, Wilcza, Rysia, Stróżowska, Robotnicza,
Łany wraz z ulicami przyległymi.

Za utrudnienia przepraszamy !