Kontakt

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59 
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000118475
NIP: 6870005556
REGON: 370301150
BDO: 000021661

Kapitał zakładowy: 26.402.500 zł

Centrala
tel.: 13 46 47 800
fax: 134648862

Sekretariat Zarządu
tel.: 13 46 47 900
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: 13 46 47 835
e-mail: iod@spgk.com.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Baza telefonów do ZWiK
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy
tel.: 13 46 47 930
e-mail: ujecie.trepcza@spgk.com.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Zasławiu
tel.: 13 46 47 869
e-mail: ujecie.zaslaw@spgk.com.pl

Oczyszczalnia Ścieków w Trepczy
tel.: 13 46 47 912
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl

Zakład Ciepłowniczy
tel.: 13 46 47 920
e-mail: zc@spgk.com.pl

Zakład Obsługi Technicznej
tel.: 13 46 47 851
e-mail: bok@spgk.com.pl

Zakład Dróg Miejskich
tel.: 13 46 47 855
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Miejska Stacja Paliw
tel.: 13 46 47 866
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Miejska Komunikacja Samochodowa – dyspozytor
tel.: 13 46 47 840
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Dworzec Multimodalny
tel.: 13 46 47 901
e-mail: dworzec@spgk.com.pl

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych
tel.: 13 46 47 847
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Dział Kadr i Płac
tel.: 13 46 47 826
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
tel.: 13 46 47 811
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl