Publikacja nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie decyzją RZ.RZT.70.70.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. ogłoszoną w dniu 30 grudnia 2022 r. orzekł o skróceniu okresu obowiązywania taryfy za…

Przerwa w dostawie wody ul. Dembowskiego i Sierakowskiego

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, ze względu na zaistniałą awarię sieci wodociągowej w dniu 05.12.2022 r. tj. poniedziałek od godz. 10:00 do godzin popołudniowych wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w budynkach zlokalizowanych w Sanoku, przy ulicach: Dembowskiego i Sierakowskiego. Za…

Zmiana regulaminów systemu e-bilet.

Z dniem 15 listopada 2022 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Sanoka zmianie uległ „Regulaminu korzystania z e-karty na terenie Gminy Miasta Sanoka oraz gmin, które powierzyły Gminie Miasta Sanoka realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego” oraz „Regulaminu doładowania przez serwis internetowy e-karty obowiązującej na terenie Gminy Miasta Sanoka oraz gmin, które…