Przerwa w dostępie do systemu e-bilet.

Opis obrazu

Uprzejmie informujemy, z uwagi na konieczność wykonania prac serwisowych w systemie informatycznym dnia 9 kwietnia 2023 r. System Informacji Pasażerskiej i strona internetowa ebilet.spgk.com.pl będą niedostępne lub dostęp do nich będzie utrudniony.