Przerwy w dostawie wody 03-04.07.2023r. – Zagórz, Zahutyń, Morochów, Poraż, Tarnawa Dolna oraz części Sanoka - w tym: budynków zlokalizowanych przy ulicy Lipińskiego, na osiedlu Robotnicza oraz osiedlu Okrzei.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach: od 3 lipca 2023 r. (od godziny 23:00) do 4 lipca 2023 r. (do godzin południowych) w związku z prowadzonymi przez firmę PRID-KROSNO pracami związanymi z podłączeniem nowobudowanej sieci wodociągowej w Zagórzu, wystąpi…