Przerwy w dostawie wody 03-04.07.2023r. – Zagórz, Zahutyń, Morochów, Poraż, Tarnawa Dolna oraz części Sanoka - w tym: budynków zlokalizowanych przy ulicy Lipińskiego, na osiedlu Robotnicza oraz osiedlu Okrzei.

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład
Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach: od 3 lipca 2023 r. (od godziny
23:00) do 4 lipca 2023 r. (do godzin południowych) w związku z prowadzonymi
przez firmę PRID-KROSNO pracami związanymi z podłączeniem nowobudowanej
sieci wodociągowej w Zagórzu, wystąpi przerwa w ciągłości dostawy
wody do budynków zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu
(dot. budynków zlokalizowanych w miejscowościach: Zagórz, Zahutyń, Morochów,
Poraż, Tarnawa Dolna oraz części Sanoka – w tym: budynków zlokalizowanych
przy ulicy Lipińskiego, na osiedlu Robotnicza oraz osiedlu Okrzei).

Za utrudnienia przepraszamy !