Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w Sanoku (19.09.2022r. - 30.11.2022r.)

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od dnia 19.09.2022r. (poniedziałek) zostaną rozpoczęte roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w Sanoku. Prace będą realizowane dwuetapowo: Etap I (od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Kościuszki…