Publikacja nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie decyzją RZ.RZT.70.70.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. ogłoszoną w dniu 30 grudnia 2022 r. orzekł o skróceniu okresu obowiązywania taryfy za…

Przerwa w dostawie wody 23.12.2022r – przy ulicy 800 - lecia (na odcinku od ulicy Stawiska do ulicy Głowackiego) wraz z ulicami przyległymi.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że ze względu na zaistniałą awarię sieci wodociągowej w dniu 23.12.2022 r. tj. piątek od godz. 08:00 do godzin popołudniowych wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w budynkach zlokalizowanych w Sanoku, przy ulicy 800 – lecia…