Publikacja nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opis obrazu
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie decyzją RZ.RZT.70.70.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. ogłoszoną w dniu 30 grudnia 2022 r. orzekł o skróceniu okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14.09.2021 r., znak: RZ RZT.70.204.2021.MK oraz o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Sanok, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok na okres 3 lat.   Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj.  od 7 stycznia 2023 roku.