Przerwy w dostawie wody 08.03.2024r. – przy ulicach: Mickiewicza, Szopena, Emilii Plater

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, ze względu na awarię sieci wodociągowej spowodowaną przez firmę realizującą przebudowę ulicy Mickiewicza wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w budynkach zlokalizowanych w Sanoku przy ulicach: Mickiewicza, Szopena, Emilii Plater. Przerwa w ciągłości dostawy wody wystąpi…