Zimowe utrzymanie dróg

ZAŁATW SPRAWĘ

ELEKTRONICZNIE
sekretariat@spgk.com.pl

TELEFONICZNIE
(013) 46 47 856

OSOBIŚCIE
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
Budynek E (I piętro przy warsztatach)

POCZTĄ
SPGK SP. Z O.O.
Zakład Dróg Miejskich
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

ZDM - GODZINY OTWARCIA

Pn – Pt / 7:00 – 15:00

ZDM - DANE KONTAKTOWE

adres: ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Kierownik – tel.: (013) 46 47 857
Z-ca kierownika – tel.: (013) 46 47 858
Dział rozliczeń – tel.: (013) 46 47 856

SPGK SANOK

Zakład Dróg Miejskich

 

 Zimowe utrzymanie dróg 

 

Zwracamy się z prośbą do kierujących pojazdami by zwracali uwagę na miejsce parkowania swoich pojazdów szczególnie na wąskich drogach osiedlowych tak, aby umożliwić przejechanie pługopiaskarki.

NUMERY DYŻURNE:

+ 48 511 659 022,      + 48 510 816 186

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ:

sekretariat@spgk.com.pl

Poniżej przedstawiamy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem.

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie poprzez:

  • uprzątnięcie śniegu, lodu, błota, i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości – art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.). Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.
  • uprzątnięcie sopli lodowych oraz śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się i w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt – 61 pkt 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i pojawienia się na spodzie lodu i ciężkich frakcji śniegu.