Roboty drogowe

ZAŁATW SPRAWĘ

ELEKTRONICZNIE
sekretariat@spgk.com.pl

TELEFONICZNIE
(013) 46 47 856

OSOBIŚCIE
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
Budynek E (I piętro przy warsztatach)

POCZTĄ
SPGK SP. Z O.O.
Zakład Dróg Miejskich
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

ZDM - GODZINY OTWARCIA

Pn – Pt / 7:00 – 15:00

ZDM - DANE KONTAKTOWE

adres: ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Kierownik – tel.: (013) 46 47 857
Z-ca kierownika – tel.: (013) 46 47 858
Dział rozliczeń – tel.: (013) 46 47 856

SPGK SANOK

Zakład Dróg Miejskich

 

 Roboty drogowe 

Zakład Dróg Miejskich Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. świadczy usługi specjalistycznym sprzętem w zakresie:

  • budowy dróg, chodników, parkingów, podjazdów z masy asfaltobetonowej, kostki brukowej oraz nawierzchni tłuczniowych,
  • remontu dróg, chodników, parkingów, podjazdów polegający na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą asfaltobetonową, natomiast w nawierzchniach żwirowych kruszywem naturalnym, łamanym oraz destruktem,
  • utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic.