Nawiąż współpracę

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oprócz działań związanych z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej takich jak zaopatrywanie w wodę, dostawy energii cieplnej czy komunikacji miejskiej, specjalizuje się także w pracach budowlano remontowych w zakresie remontów dróg, placów i chodników, budowy instalacji sanitarnych, naprawy samochodów osobowych i ciężarowych oraz sprzedaży paliw płynnych. 

Jeśli chcesz nawiązać z nami stałą współpracę lub uzyskać ofertę na daną usługę – napisz z zapytaniem na:

sekretariat@spgk.com.pl lub zadzwoń pod numer 13 46 47 800.

 

Odpowiemy na każde zapytanie!

Opis obrazu