Telefony alarmowe: | Pogotowie wodociągowe: 13 46 47 910,    602 241 339        | Zgłaszanie awarii ciepłowniczych: 13 46 47 883,    797 970 003
Treść | Menu | Dostępność