Przerwy w dostawie wody nocą z 7 na 8 listopada 2023r. – dotyczyć będzie obszaru na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz w Sanoku w rejonie ulic: Jezierskiego (os. Jana III Sobieskiego), Konarskiego, os. Szklana Górka, Topolowa, Lipińskiego, Wilcza, Rysia, Stróżowska, Robotnicza, Łany wraz z ulicami przyległymi.

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. –
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, w nocy 7/8 listopada
2023 r. tj. wtorek/środa od godziny 2200 do godzin południowych wystąpią
przerwy w ciągłości dostawy wody ze względu na konieczność
przeprowadzenia prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w
Zasławiu.

Przerwa dotyczyć będzie obszaru na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz
w Sanoku w rejonie ulic: Jezierskiego (os. Jana III Sobieskiego), Konarskiego,
os. Szklana Górka, Topolowa, Lipińskiego, Wilcza, Rysia, Stróżowska,
Robotnicza, Łany wraz z ulicami przyległymi.

Za utrudnienia przepraszamy!