Przerwy w dostawie wody 28.08.2023r. – Zagórz dzielnica Dolina

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. –
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, ze względu na prace
związane z przebudową sieci wodociągowej – wykonywaną przez firmę
zewnętrzną BDI w dniu 28.08.2023 r. tj. poniedziałek od godz. 9:00 do
godzin popołudniowych wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody
w budynkach zlokalizowanych w miejscowości Zagórzu dzielnica Dolina

Za utrudnienia przepraszamy!