ZAMKNIĘCIE ULICY KRAKOWSKIEJ

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w związku z zamknięciem ruchu drogowego na ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do skrzyżowania z ul. Mokrą dnia 23.07.2023 w godz. 7:00 do 19:00 ulegają  zmianie trasy przejazdu wszystkich linii autobusowych jadących w kierunku Dąbrówki. Objazd skierowany zostanie następującymi ulicami:

  • od ul. Rymanowska > ul. Konopnickiej > ul. 1000-lecia > ul. Pomorska > ul. Mokra i dalej zgodnie z aktualnie obowiązującymi trasami.

POWRÓT

  • od ul. Krakowskiej > ul. Mokra > ul. Pomorska > ul. 1000-lecia > ul. Konopnickiej i dalej zgodnie z aktualnie obowiązującymi trasami.

         Biorąc pod uwagę powyższe w zamian za przystanki umiejscowione przy ul. Iwaszkiewicza autobusy zatrzymywać się będą na przystankach zlokalizowanych na trasie objazdu.