Chlorowanie oraz płukanie miejskiej sieci wodociągowej od 22 do 27.05.2023r. - na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz dzielnicy Posada w Sanoku

Opis obrazu

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O. –
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach 22 – 27.05.2023r. zostanie
przeprowadzone okresowe chlorowanie oraz płukanie miejskiej sieci wodociągowej zasilanej ze
Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu.

Przeprowadzenie chlorowania i płukania sieci ma charakter profilaktyczny i w żaden sposób
nie jest związane z pogorszeniem jakości wody aktualnie dostarczanej odbiorcom.
Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych
i zapachowych, niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej.

W związku z występującą w okresie chlorowania podwyższoną zawartością chloru w wodzie
dostarczanej odbiorcom informujemy, że nadmiar chloru z wody można usunąć poprzez kilkuminutowe
gotowanie.

Po zakończeniu procesu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej zostaną przeprowadzone
badania potwierdzające zawartość chloru w wodzie zgodną z wymaganiami Ministra Zdrowia
zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie dotyczy odbiorców zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz
dzielnicy Posada w Sanoku.

Za wszelkie niedogodności wynikające z czynności chlorowania i płukania sieci wodociągowej
przepraszamy naszych odbiorców.