ZMIANA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  informuje, że w dniu 23 grudnia br. wchodzi w życie Uchwała Nr LXIX/624/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która  OGRANICZA DNI FUNKCJONOWANIA Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych

W związku z powyższym począwszy od dnia 23 grudnia br. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku czynny będzie trzy dni w tygodniu tj.: we wtorki i czwartki w godzinach od 900 do 1700 oraz w soboty w godzinach od 800 do 1600.