Drugi etap prac związanych z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w Sanoku.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od dnia 10.10.2022r. (poniedziałek) został rozpoczęty II etap robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w Sanoku.

Etap ten realizowany jest od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza. Planowany termin zakończenia prac: do 30.11.2022r.

Roboty prowadzone są zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu przy całkowitym zamknięciu ww. odcinka drogi dla ruchu kołowego.

Prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

W związku z prowadzonymi pracami montażowymi wystąpią przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuszki na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego. O terminie planowanych przerw w dostawie wody będziemy informować na bieżąco w miarę postępu robót.

 

Szczegóły objazdów dostępne na stronie Przedsiębiorstwa:

https://spgk.com.pl/2022/09/13/przebudowa-sieci-wodociagowej-w-pasie-drogowym-ulicy-kosciuszki-w-sanoku-19-09-2022r-30-11-2022r/

 

Za utrudnienia przepraszamy !