Zamknięcie ruchu na ul. Kościuszki.

Opis obrazu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w Sanoku nastąpi zamknięcie ulicy Kościuszki dla ruchu drogowego. Prace będą realizowane dwuetapowo:

  • Etap I (od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sikorskiego): planowany termin realizacji od 19.09.2022r. do 07.10.2022r. – w okresie tym autobusy skierowane zostaną na objazdy ulicami Sienkiewicza i Słowackiego do świateł obok SP-2. Wyłączone z użytku będą przystanki na ul. Rymanowskiej, a uruchomiony zostanie przystanek na ul. Słowackiego – zatoka przystankowa w pobliżu SP-2. Ponadto autobusy linii „1” i „3A” jadąc od ronda Beksińskiego pojadą ul. Słowackiego, a następnie autobus linii „1” zatrzyma się przy Galerii Sanok, a autobus linii „3A” skręci w ulicę Sienkiewicza w kierunku ulicy 800-lecia (ominięcie przystanku Sienkiewicza).                                                                                                                                                              
  • Etap II (od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza): planowany termin realizacji od 10.10.2022r. do 30.11.2022r.
  • Autobusy wszystkich linii jadące od ulicy Jagiellońskiej do przystanku Kościuszki Poczta pojadą ulicami: Konarskiego – 800-lecia – Sienkiewicza. Na ulicy Kościuszki uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek w kierunku Dąbrówki na wysokości budynku Kościuszki 34.
  • Autobusy wszystkich linii jadące od ulicy Rymanowskiej skręcą w ulicę Sienkiewicza – w miejsce przystanku Kościuszki SDH zatrzymywać się będą na przystanku Sienkiewicza – a następnie powrócą na swoją trasę.
  • Autobusy linii 7 w kierunku Stróżowska od ulicy Traugutta pojadą ulicami: Staszica – Dmowskiego – Rymanowska do ulicy Sienkiewicza i dalej po swojej trasie (ominięcie przystanków Wierchy i Mickiewicza Park). W kierunku Wójtostwo od ulicy 800-lecia pojadą ulicami Sienkiewicza – Słowackiego (przystanek Galeria Sanok) do ulicy Piłsudskiego i dalej po swojej trasie.
  • Autobusy linii 1 w kierunku Wójtostwo od ulicy Mickiewicza (przystanek Park) pojadą ulicami: Kościuszki – Grzegorza z Sanoka – Piłsudskiego (przystanek Piłsudskiego) – Mickiewicza – Staszica do ulicy Traugutta i dalej po swojej trasie (ominięcie przystanków Kościuszki Poczta, Rymanowska i Dmowskiego).                                                                                                                           
  • Objazdy obowiązywać będą do czasu zakończenia robót.