Przetarg - Wybór Inwestora do Spółki Wodorowej

Opis obrazu

Przetarg – Wybór Inwestora do Spółki Wodorowej

1. Przedmiotem Przetargu jest wybór inwestora do Spółki Wodorowej, który na podstawie umowy inwestycyjnej, jako partner technologiczny oraz finansowy nawiąże współpracę ze Spółką Wodorową oraz SPGK w zakresie realizacji Inwestycji w OZE, a także obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wodorowej, stając się jej długoterminowym wspólnikiem mniejszościowym.

2. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o przetargu i warunkach przetargu.

3. Informacja o zmianie terminu.

4. Informacja o zmianie nazwy i siedziby spółki wodorowej.

5. 3_Odpowiedź na pytanie Potencjalnego Inwestora.