Kontakt:

Opis obrazu

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

NIP Powiatu: 8132919572
REGON Powiatu: 690581413

NIP Starostwa: 8132968582
REGON Starostwa: 690587999

e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 7:30-15:30

Telefony:

Kancelaria Ogólna: (17) 230 06 55

Fax Kancelarii Ogólnej: (17) 867 19 64

Biuro Obsługi Klienta: (17) 867 18 07

Sekretariat Starosty: (17) 230 06 01

Numery rachunków bankowych 

63 1020 4391 0000 6302 0202 0055
wpłaty z tytułu dochodów Powiatu Rzeszowskiego

• 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212
wpłaty wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz innych sum depozytowych

Informujemy, że opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
• 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Copyright 2021 © 
Powiat Rzeszowski

Produkcja i hosting:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Treść | Menu | Dostępność