STRONA GŁÓWNA » ZAKŁADY » ZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH

Zakład Dróg Miejskich


Prowadzi działalność w zakresie:


  • budowa, przebudowa i remont dróg i ulic, parkingów, placów, chodników
  • budowa sieci kanalizacyjnych
  • oznakowanie poziome i pionowe dróg
  • usługi transportowe
  • usługi spacjalistycznym sprzętem budowlano-drogowym
  • usługi w zakresie wywozu odpadów segregowanych
  • zimowe i letnie utrzymanie drógTelefon: (013) 46 47 855