STRONA GŁÓWNA » ZAKŁADY » ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji


Prowadzi działalność na terenie miasta w zakresie:

  • zaopatrzenia w wodę
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków

Ponadto świadczymy następujące usługi:

  • wykonawstwo sieci i przyłączy sanitarnych
  • próby szczelności przyłączy wodociągowych
  • czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • wywóz nieczystości płynnych
  • kamerowanie sieci kanalizacyjnych
  • lokalizacja podziemnego uzbrojenia
  • wyznaczania miejsc nieszczelności sieci wodociągowej
Numery telefonów:


Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
 

 013 46 47 859 do 864
 

Pogotowie Wodociągowe
(czynne całą dobę): 

(013) 46 47 910

Dokumenty/Pliki do pobrania:
 *Aby pobrać lub zobaczyć zawartość dokumentu prosimy o kliknięcie na ikone:

POTWIERDZENIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCOA Z SUW TREPCZA I ZASŁAW
 
WYTYCZNE TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SIECI, PRZYŁĄCZY ORAZ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
 
CENA ZA WYKONANIE ANALIZ WODY I ŚCIEKÓW
 
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH WODY Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ III Kwartał  2017
 
WYCIĄG Z TARYF ZWK na rok 2017.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na obszarze: Miasta Sanok, na okres: od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na obszarze: Gminy Sanok,  Na okres : od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na obszarze: Gminy i Miasta Zagórz,  Na okres : od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
Ankieta - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
WNIOSEK o wydanie warunków na przyłączenie do sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej
WNIOSEK o zapewnienie wywozu nieczystości płynnych
ZLECENIE na wykonanie usługi
WNIOSEK o zamontowanie dodatkowego wodomierza głównego - rozdział instalacji wewnętrznej
OŚWIADCZENIE - montaż dodatkowego wodomierza głównego (rozdział instalacji wewnętrznej)
WNIOSEK o określenie warunków na montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej / podlewanie ogródka, cele produkcyjne, inne * /
ZLECENIE na sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza
WNIOSEK o zawarcie umowy - osoby fizyczne
WNIOSEK o zawarcie umowy - osoby prawne
Oświadczenie o braku sprzeciwu
Oświadczenie w przedmiocie statusu prawnego w stosunku do nieruchomości
Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Sanoka
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sanok
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zagórz
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan przez SPGK