STRONA GŁÓWNA » ZAKŁADY » ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

Zakład Ciepłowniczy


Prowadzi działalność na terenie miasta w zakresie:
  • Eksploatacji źródeł ciepła o mocy 41,65 MW
  • Eksploatacji sieci cieplnych i węzłów cieplnych
  • Wykonawstwa i remontu sieci i węzłów cieplnych oraz kotłowni na paliwa stałe i gazowe
  • Dostawy energii cieplnej do budynków mieszkalnych,użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych

Jak i gdzie zgłosić awarię?
 
Jeżeli korzystacie Państwo z ciepła na cele c.o. lub c.w.u. dostarczanego z sieci ciepłowniczej, a nie posiadacie zawartej umowy sprzedaży ciepła z naszym przedsiębiorstwem, wszelkie uwagi dotyczące niedogrzewania, przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody, prosimy zgłaszać do administratora budynku, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, lub konserwatora.

Jeżeli posiadacie Państwo zawartą z naszym przedsiębiorstwem umowę sprzedaży ciepła, tzn. jesteście odbiorcami ciepła, w przypadku stwierdzenia awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu ciepła do Państwa obiektów, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu pod nr tel. :
 

 

 w godzinach 7:00 - 15:00

 013 46 47 880
 013 46 47 879
 013 46 47 920
 013 46 47 921
 

w godzinach 15:00 - 7:00


 
013 46 47 883
                          
 

 
            Wystąpienie awarii lub zakłóceń można zgłosić również osobiście w siedzibie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10.
 
 
Podczas zgłaszania zakłócenia, należy podać następujące informacje:
1 Rodzaj zakłócenia (niedogrzewanie pomieszczeń, brak ciepłej wody         użytkowej itp.),
2. Miejsce wystąpienia zakłócenia (adres),
3.Nazwisko bądź nazwę zgłaszającego wraz z numerem telefonu lub adresem.
 
 
W trosce o właściwy poziom świadczonych usług wszystkie Państwa zgłoszenia pod powyższe numery są rejestrowane. Ponadto, w przypadku poważniejszych awarii
i spowodowanych tym dłuższych przerw w dostawie ciepła, pod podanymi numerami można uzyskać informację o przewidywanym terminie usunięcia awarii i wznowieniu dostarczania ciepła do Państwa obiektu.
           
 
Wszyscy pracownicy służb eksploatacyjnych Zakładu Ciepłowniczego posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie, oraz wieloletnie doświadczenie, gwarantujące szybkie i skuteczne usunięcie awarii, przy zachowaniu minimalnej uciążliwości tego procesu dla naszych Odbiorców i osób postronnych.